வாழ்க்கை

"வாழ்க்கையை வாழ பிறந்துவிட்டேன்

அதை வாழ்ந்து முடித்துவிட்டுத்தான் இறப்பேன்"

- திருப்பதி

Wednesday, April 9, 2014

தோழன்


காமம் அறியாத

காதலன்
அவன்!
   

No comments:

Post a Comment